Niebezpieczeństwa czarnej magii

Niebezpieczeństwa czarnej magii

"Nie macie prawa rzucać tajemnic nauki okultyzmu w nieuświadomione masy, które nie znając jej podstaw, wpaść mogą w jeszcze głębszą przepaść zabobonów".

Jak wielką prawdę słowa te zawierają najlepszym jest dowodem, że rozpowszechnienie i fałszywe zrozumienie nauk okultystycznych wywołało powstanie niezliczonych sekt, opartych na zabobonach. Istnieje tylko jedna, jedyna mądrość, zastosowaniem jej jest "magia"; zaś według tego czy służy ona do celów podniosłych i szlachetnych, czy też do niskich i egoistycznych, dzielimy ją na magię "białą" boską i magię "czarną" - sztukę diabelską, która oczywiście do wiecznej prowadzi zguby. Dlatego to zachowanie w zupełnym milczeniu świętych tajemnic, których pilnie strzegli uczeni po wszystkie czasy, było prostym spełnieniem obowiązku miłości bliźniego, aby ustrzec nieświadomych ludzi przed niebezpieczeństwem uprawiania czarnej magii.

Dążenie do wtajemniczenia.

Trzeba, się przygotowywać do tego by się stać człowiekiem wolnym i oświeconym. Nie staraj się poznać na siłę tego, co pociąga za sobą trud l nieznane ci niebezpieczeństwo. Światło duchowe, spływające przy wtajemniczeniu, ma tę właściwość, że odsłania wnętrze człowieka i wówczas ujawniają się cnoty, a także zło, które jest zarodkiem występków. Ukryte złe skłonności prowadzą do odpowiednich uczynków, a rezultatem tego może być szaleństwo lub łamiące życie czyny. To czego nie osiągniesz przez wolę własną i naukę, otrzymasz przez oświecenie, gdy dojrzeje twoja dusza, która jest światłem prawdziwego poznania.

Tak dzieje się z ludzką duszą, gdy światło duchowe ją przeniknie. Wtedy giną pozory i wszelka obłuda, co było utajone, staje się widoczne. Wówczas może się ujawnić zarówno Bóg, jak i szatan. Dlatego, uzyskanie okultystycznej siły i wiedzy o czarnej magii jest niebezpieczne dla ludzi, nie umiejących się opanować, bo im większą osiągną wyżynę, tym głębszy może być upadek.

Człowiek jest złożony z myśli i myśl go prowadzi. Jedyną dla niego rzeczywistością, jest jego własny subiektywny świat, a nawet jego fizyczne istnienie, gdyż o całym otaczającym go świecie może on wiedzieć tylko to, co dochodzi do niego poprzez zmysły. Dla okultysty ten subiektywny świat staje się coraz wyraźniejszą rzeczywistością, im więcej uczy się o magii, tym bardziej świat obiektywny, zewnętrzny uważać za złudzenie. Prowadzi to do bardzo niebezpiecznego oderwania od rzeczywistości.

W nauce okultyzmu nie chodzi bynajmniej O puste teorie, lecz o praktyczne wyniki. Ludzkość, jako masa, jest bowiem na niskim stopniu rozwoju. Człowiek będzie doskonalszy, jeśli energia, która w nim tkwi, zostanie przekierowana na tworzenie dobrych rzeczy i pomaganie innym.


W wieczności nie ma pojęcia czasu. Mniemanie, że skierowanie myśli w stronę dobra posiada mniejszą wartość, niż rozważanie kwestii transcendentalnych jest z gruntu fałszywe. Prawdziwa mądrość leży w tym, by znaleźć w sobie pełną świadomość. Marzenia są to bańki mydlane nie ma w nich siły duchowej. Czarna magia nie urzeczywistnia marzeń, tylko niszczy człowieka, który ją uprawia.

Tarot, runy, astrologia, wróżka online, wróżby na telefon!

Wróżka