Wszechświat pomaga w realizacji marzeń.

Wszechświat pomaga w realizacji marzeń.

Magia jest procesem, podczas którego udaje nam się wyjść poza nasze ludzkie ograniczenia po to, by odkryć ukrytą w nas wszystkich siłę, która może dać początek procesowi transformacji naszego życia.

To właśnie MAGIA , tajemnica życia tworzy ten cud. Ten punkt wyjścia oznacza, że musimy nauczyć się manipulować energiami płynącymi z naszej podświadomości. Nie mam tu na myśli panoramy wszystkich energii, lecz dotarcie do innych zasobów i energii Wszechświata. Aby z nich korzystać, konieczna jest pewna wrażliwość, a instrumentem, który pomoże nam w dotarciu do niej, jest wyobraźnia. To, co sobie wyobrażamy, istnieje i funkcjonuje na jakimś poziomie i w jakiejś formie. Wyobraźnia sprawia, że w naszych mózgach powstają obrazy. Nie obruszajmy się, jeśli pomysły przychodzące wówczas do głowy wydadzą nam się zbyt śmiałe! Błądzenie myślami jest zjawiskiem wywołującym sprzeciw.

Główną przyczyną tego faktu jest to, że podświadomość jest przyzwyczajona do podlegania bezustannej kontroli i trudno jej się spod tej kontroli wyzwolić. W takich razach lepiej skupić myśli na naszym pierwotnym celu. Powinniśmy nauczyć się, jak kontrolować i kierować głębokimi pokładami świadomości. Jeśli uda nam się skoncentrować w momencie, kiedy zaczynamy błądzić myślami, oznacza to, że zaczynamy odzyskiwać kontrolę nad podświadomością. A z tym wiąże się także wyższy stopień panowania nad sobą. Podam teraz parę praktycznych rad:

a) Znajdź wygodne miejsce.

b) Najlepiej przyjmij pozycję siedzącą.

c) Zamknij oczy, żeby nie przeszkadzały Ci płynące z zewnątrz bodźce
wzrokowe.

d) Postaraj się stworzyć takie warunki, w których będziesz mieć możliwie
jak najmniej dystrakcji.

e) Poświęć trochę czasu na rozluźnienie się.

Im lepiej uda Ci się odprężyć i osiągnąć stan zrelaksowania, tym łatwiej Ci będzie dotrzeć do głębokich pokładów świadomości. Udowodniono już naukowo, że podświadomość kieruje 90% naszych funkcji życiowych, z czego w ogóle nie zdajemy sobie sprawy. Badania naukowe wskazują również, że wykorzystujemy jedynie małą cząstkę możliwości mózgu. Jeżeli uda nam się poznać i wykorzystać energie tkwiące w podświadomości, osiągniemy takie zdolności i możliwości, które pozwolą nam przeżywać życie w sposób bardziej świadomy, szczęśliwy i pożyteczny. Nie dopuścimy wtedy, by powodowały nami przypadkowe wydarzenia, ale sami staniemy się kowalami własnego losu.

Przekonamy się, że okoliczności i uwarunkowania nie muszą w sposób nieuchronny określać naszego życia. Nasze głowy skrywają dwojaki rozum. Do każdego z nich prowadzą różne drogi. Różnice te mówią o drodze prowadzącej do poznania najgłębszych warstw świadomości. Lewa półkula mózgu przetwarza nowe informacje w sposób bardziej racjonalny i logiczny. Posługuje się analizą, kalkulacją, procesy myślowe powstają w niej krok za krokiem. Prawa półkula mózgu funkcjonuje inaczej.

Dzięki niej widzimy rzeczy, które są tylko naszymi wyobrażeniami. Powstają w niej zarówno obrazy, które mogą istnieć w rzeczywistości, jak i te zupełnie nierealne. Praca prawej półkuli pozwala nam widzieć rzeczy i odkryć, jak różne części składają się w jedną całość. To dlatego mamy marzenia senne, potrafimy zrozumieć znaczenie symboli i jesteśmy zdolni do tworzenia nowych kombinacji idei. Prawa półkula reprezentuje intuicję, możliwość doświadczania świata
wewnętrznego. Jedną z jej najwspanialszych zdolności stanowi właśnie wyobraźnia. Za pomocą „oczu duszy" możemy wywoływać obrazy, symbole i kształty.

Wróżka czeka na Twój telefon! Tarot, runy, sennik, astrologia, numerologia!

Wróżka Anastazja M