Pomaganie na odległość, przekazywanie en…

Pomaganie na odległość, przekazywanie energii

Każdy obrzęd powinien być odprawiany w jakimś konkretnym celu! Czary mają zlikwidować czyjeś zmartwienia, rozwiązać czyjś problem (albo jeśli czaruje się samemu - załatwić nasz własny problem).

Za pomocą magii można uporać się ze wszystkimi trudnościami! Do czarów należy przystępować zawsze z pełnym poświęceniem i całym sercem, bo nawet sposób wypowiadania słów powinien odzwierciedlać naszą szczerą intencję czy uczucie. Ceremonię należy przeprowadzać w możliwie spokojnych warunkach. Można podczas niej słuchać melodyjnej muzyki medytacyjnej, najlepiej bez słów, żeby nie odwracały naszej uwagi. Jest rzeczą ważną, by za każdym
razem, gdy przekazujemy wizje, słuchać zawsze tej samej muzyki i przesyłać przy niej zawsze te same wizje.

Podczas ceremonii należy z kawałka materiału, wosku lub gliny przygotować „wizerunek" osoby, na którą chcemy wpłynąć. Figurce tej musimy jeszcze nadać tożsamość, będziemy w tym celu naśladować obrzęd chrztu. Oznacza to, że należy jej nadać imię osoby, o którą nam chodzi; powinniśmy ją w myśli wyposażyć w jej cechy i traktować tak, jakby to była ta właśnie żywa osoba. Następnie wypowiadając mantry i stosowne zaklęcia czarodziejskie powinno się powiedzieć, po co jest ta ceremonia.

Chcę teraz powiedzieć parę słów o tym, ze magiczne czynności, praktyki i obrzędy mogą należeć do jednego z dwóch podstawowych typów. Pierwszy rodzaj to magia imitacyjna lub homeopatyczna, magia podobieństw, opierająca się na pradawnych tradycjach, według których „podobieństwo rodzi podobieństwo". Oznacza to, że personifikacja, naśladowanie jakiegoś pożądanego zdarzenia sprzyja jego zaistnieniu w rzeczywistości. Jeszcze inaczej mówiąc, można wywierać wpływ na kogoś za pośrednictwem spreparowanego wizerunku tej osoby. Kierując się zasadą zgodności, mag nawiązuje „bezpośrednią" więź pomiędzy mikro- i makrokosmosem, a zmiany wywołane w sferze mikrokosmicznej powodują zajście zmian makrokosmicznych.

Drugi typ magii opiera się na przekazywaniu, a polega na zasadzie, że wszystkie rzeczy, między którymi istniał uprzednio jakiś związek, nadal wywierają na siebie wpływ, także po rozłączeniu. Nawet jeśli oddaliły się od siebie na bardzo znaczną odległość. Na oddziaływanie magii szczególnie podatne są włosy, skóra danej osoby, jej pot, kawałek paznokcia, fotografia, ubranie, papier z tekstem napisanym ręcznie itp. Na ogół, oba te rodzaje magii stosuje się łącznie. Najpierw przygotowuje się wizerunek danej osoby, następnie do jego środka lub na wierzch kładzie się coś pochodzącego od tejże osoby. Dopiero tak spreparowany wizerunek magiczny powinno się poddać odpowiednim zabiegom czarodziejskim w celu uzyskania żądanego efektu.

Opisana powyżej ceremonia może też być celebrowana indywidualnie, niekoniecznie w grupie, ale warto powiedzieć, że czary grupowe okazują się przeważnie skuteczniejsze. Chciałabym teraz opowiedzieć o sposobie przeprowadzenia ceremonii magicznej, o jej przebiegu i wcześniejszych przygotowaniach. To, o czym napiszę, stosuje się też oczywiście do obrzędu, o którym wspominałam wcześniej. Do czarów powinniśmy znaleźć spokojne, zaciszne miejsce, pokój, w którym jest możliwie dużo przestrzeni, w którym znajdują się tylko najniezbędniejsze meble i sprzęty. Powietrze w pokoju powinno być świeże i czyste. Używanie tytoniu, palenie jest śmiertelnym wrogiem wszelkich czarów; już sama obecność osób palących stanowi okoliczność wywołującą poważne zaburzenia i mogącą obrócić wniwecz nasze starania.

Wróżka czeka na Twój telefon! Tarot, runy, astrologia, numerologia!

Wróżka