Magiczne lustro to drzwi do innego świat…

Magiczne lustro to drzwi do innego świata

Do tej pory rzadko zdarzało się używanie magicznego zwierciadła.

Działo się tak, ponieważ stosowanie zwierciadła jak kondensatora mocy było znane niewielu wtajemniczonym i z tego powodu było owiane gęstą mgłą tajemnicy. Magiczne zwierciadło nie jest niezbędne, ale w pracy magicznej można je dobrze wykorzystać jako środek pomocniczy, głównie w przypadku, gdy magia rzadziej przywołuje inteligentne istoty i moce. Lustro spełnia wówczas funkcję magicznego trójkąta (poszukaj na stronie artykułu na temat „Magicznego Trójkąta”). Ostatecznie wystarczy to pracy również optyczne magiczne lustro. Magiczne lustro w magii rytualnej służy do następujących celów:

1) Możemy używać go do tworzenia kontaktu z duchami i mocami oraz do przywoływania wymienionych.
Tu lustro magiczne umieszczamy w trójkącie magicznym lub jeszcze lepiej na zewnątrz trójkąta, przy jego górnym kącie. Następnie dokonujemy wywoływania bądź i zabezpieczenia z żądaną koncentracją siły. Za pomocą wizualizacji skoncentrowanej siły dochodzi do koncentracji woli na danym celu, jeszcze przed właściwym wywołaniem.

2) Za pomocą magicznego zwierciadła możemy także dokonać zabezpieczenia terenu. W tym przypadku lustro stawiamy w kącie pokoju, aby jego działanie objęło całe pomieszczenie.

3) Lustro działa jako tak zwana siła przyciągająca skierowana w kierunku wywoływanego ducha. Za pomocą wizualizacji ładujemy energią powierzchnię lustra obróconą w wybranym kierunku. Tutaj zwierciadło znajduje się
w trójkącie bądź na jego szczycie.

4) Możemy wykorzystać lustro niczym akumulator, do którego za pomocą wizualizacji i kondensacji możemy zagęścić tyle mocy jakościowych i ilościowych, aby umożliwić zrealizowanie żądanego wpływu.

5) W szerszym znaczeniu magiczne lustro służy jako odpowiednik telefonu. Należy w tym celu napełnić kondensator oraz trzeba wstrzymać siłą własnej koncentracji granice czasu i przestrzeni oraz istnienia. Wezwanie następnie kierujemy do lustra, w którym jak na „ekranie" pojawi się żądany obraz. Przy tej metodzie moc lub zjawę nie tylko możemy wezwać, ale jest ona w stanie do nas przemówić z lustra. Słyszymy ten głos jako szept, nie tylko mentalnie czy astralnie, lecz nierzadko również fizycznie. W pełnej mierze zależy od nas, w jaki sposób i na jaką sferę chcemy „ustawić" zwierciadło.

Lustra zaprogramowane na plan psychiczny osobom doświadczonym w dziedzinie magii otwierają możliwość mówienia, przy użyciu głosu umysłu.

6) Istnieją jeszcze inne możliwości związane z wykorzystaniem magicznego zwierciadła: obrona przed nieproszonymi wpływami, izolowanie się. Tu najważniejsza jest oscylacja siły światła i jego natężenie. W czasie przyzywania istoty koncentrację woli należy skierować tak, aby wszelkie zbędne oddziaływania utrzymać z daleka. Lustro stosowane do tego celu powinno być promieniejące, to znaczy mieć tak dużą moc oddziaływania,
aby niepożądane siły nie tylko trzymały się z daleka, ale też aby się nie ważyły tu wdzierać. Lustro powinno opromieniać miejsce pracy lub dom. Najczęściej używamy magicznego lustra do zadania, które wydaje nam się najtrudniejsze, tylko raz. W magii ceremonialnej, aby osiągnąć cel lub ułatwić sobie pracę, używa się wielu zwierciadeł.

Wróżby online, wróżka czeka na Ciebie! Tarot, runy, horoskop, sennik!

Jasnowidz Ewa