Jak nie stracić swoich umiejętności

Jak nie stracić swoich umiejętności

Prawdziwy mag może osiągnąć wszystko własnymi siłami, będącymi wynikiem jego magicznego rozwoju i doskonałości umysłowej, bez użycia jakichkolwiek środków i przyrządów pomocniczych.

Potrafi on spełnić tylko to, co jest w jego mocy. Zajmuje się poza tym ceremonią magiczną, do której najważniejszym „środkiem pomocniczym" jest jego samo ogromne doświadczenie. Zaletą magii ceremonialnej jest to, że przy wielokrotnie powtarzanym ćwiczeniu ta sama rzecz i działanie przychodzą na zawołanie, bez potrzeby użycia siły magika. Magia obrzędowa czyni możliwym ułatwienie współpracy z siłami okultystycznymi za pomocą różnych uzupełniających przyrządów.

 

Zazwyczaj każdy magiczny instrument pomocniczy, każdy poszczególny magiczny środek jest świadomym wsparciem, a dokładniej myślowym podparciem i pomocą dla maga. Skierowana przez te przedmioty uwaga wywołuje w świadomości odpowiednie możliwości lub uwalnia siły, które dany przyrząd symbolizuje. W trakcie przywoływania mag bierze do ręki pewien przyrząd osiągając bez wysiłku odpowiedni kontakt, wyznaczony cel.

I tak na przykład mag bierze do ręki różdżkę magiczną, która symbolizuje jego wolę. W trakcie jej użycia mag przez swoją wolę natychmiast nawiązuje kontakt z żądaną istotą. Tak więc magowi, który pragnie się zajmować magią obrzędową, musi towarzyszyć wykorzystywany z jak największą koncentracją magiczny instrument.

Owe magiczne przedmioty otacza mag niemal religijną czcią. Z im szczególniejszą i uważniejszą troską się z nimi obchodzi, tym stają się one skuteczniejsze. Te magiczne instrumenty niczym relikwie służą magowi do stworzenia atmosfery pożądanej przy magii ceremonialnej. Do używania tych przyrządów mag musi odnaleźć jak najodpowiedniejszy i najbardziej przepojony duchem stan. Jeżeli człowiek chce wykorzystać instrument magiczny w innym celu (nawet jeden jedyny raz), przyrząd traci swą magiczną moc i staje się bezużyteczny dla celów magicznych. Ponieważ każdy taki przyrząd służy przywołaniu pewnego rodzaju religijnego uczucia, dlatego trzeba go chronić przed oczami osób niekompetentnych, tak aby żaden laik nie miał z nim nic wspólnego.

Zanim mag zabierze się do pracy z magicznymi instrumentami, musi przebyć etap oczyszczający realizowany za pomocą modlitwy czy swoistej medytacji. Nigdy nie może sięgnąć po instrumenty, dopóki nie odnajdzie odpowiedniego stanu potrzebnego do ceremonii.

Magiczne przyrządy swoje prawdziwe działanie magiczne osiągają tylko w rękach takiego maga, który traktuje je z odpowiednią uwagą. Jedynie przez dokładne wypełnianie zaleceń mag może spowodować przywołanie właściwych praw, koncentrując je ze swoją wolą i wiarą.

Dzięki temu rozwija jeszcze silniej magiczną moc stwórczą. Siłę oddziaływania natomiast praktykuje poprzez istoty lub siły, zanim żądane działanie faktycznie zostanie osiągnięte. Mimo, że mag nie musi przez dłuższy czas używać swoich instrumentów pomocniczych, te są nadal w kontakcie z symbolizowanymi przez nie siłami i właściwościami. Każde narzędzie maga jest poświęcone poszczególnym celom magicznym i jeśli posługuje się on nimi lub przechowuje je w odpowiedni sposób, to nigdy nie stracą swojej siły, wpływu, nawet wówczas, gdy ostatnio były wykorzystywane przed wieloma laty.

Instrumenty magiczne mogą służyć jedynie tym magom, którzy je sporządzili, dlatego też inni nie mogą ich wykorzystywać.

Jeśli przyrządy magiczne trafią do innego maga, który także zna się na arkanach magii, odzyskają swą moc dopiero wtedy, kiedy zostaną przez niego na nowo poświęcone.

Zadzwoń do wróżki! Tarot, runy, horoskop, sennik, astrologia, numerologia! 

Wróżka Windy