Dzięki ćwiczeniom możesz zwiększyć Swoją…

Dzięki ćwiczeniom możesz zwiększyć Swoją moc

Połóżmy się na plecach z głową skierowaną na północ lub zachód, tak by nasze złączone (ale nie skrzyżowane) nogi były skierowane na południe lub na wschód.

Najlepiej zrobić to w lekkim i wygodnym ubraniu. Ręce powinny spoczywać luźno wzdłuż ciała, nie kładźmy ich na sercu, na
brzuchu czy pośladkach. Powinniśmy leżeć całkiem nieruchomo i spokojnie. Oddychajmy powoli przez nos, wolno i głęboko i policzmy w myśli do pięciu.Zrób wydech także licząc w myśli do pięciu. Po trzech czy czterech takich wydechach między wdechem a wydechem robimy przerwę i w czasie jej trwania również liczymy do pięciu. Podczas całego tego procesu podążamy w wyobraźni śladem powietrza - kiedy jest nabierane do płuc, krąży w organizmie i potem z niego wychodzi. Siedząc w myślach ten obieg świeżego powietrza zwróćmy większą uwagę na narząd, któremu przypisujemy w naszych czarach ważną rolę.

Możemy zatem położyć szczególny nacisk na zwiększenie naszych umiejętności, zdolności czy woli koniecznych do duchowej wizji. Jednak unikajmy przeciążania się, wszelkiego nadmiaru i nie zapominajmy, że medytacja wyższego rzędu powinna zawsze wychodzić z pozycji i tonu osoby zadającej pytania. Na przykład:

Kim jestem? Czy mam wiarę? Czy wierzę w nieśmiertelność duszy? Czy Wszechświat istnieje? A nieskończoność?... itp.

Z kolei, formuła, za pomocą której wyrażamy oczekiwany skutek, powinna zawsze być jasno określona, ustalona i wypowiadana w trybie twierdzącym lub rozkazującym.Na przykład:

Jestem odważny! Nauka przychodzi mi z łatwością! Postępuję elastycznie i ze spokojem! Albo też: Pomyśl teraz o mnie! Kochaj tylko mnie! Szef jest zadowolony z mojej pracy! Zła passa minęła! Udało mi się rozkochać ją (jego) w sobie! Znowu mi się powiodło!

Wiemy, że ciała zarówno żywe, jak i nieożywione, czyli wszystko to, co nas otacza, ma dookoła siebie aureolę. Różnica polega tylko na tym, że w przypadku istot żywych mówimy o promieniowaniu, natomiast rzeczy martwych - o wysyłaniu fal.

Promieniowanie człowieka tworzące wokół niego jakby mglisty płaszcz nawiązuje bardzo silną więź z promieniowaniem innych żywych istot, a także może łączyć się z promieniowaniem zwierząt, roślin i minerałów. Nagminnie też się zdarza, że łączy się z promieniowaniem (aureolą) innych ludzi. W takim przypadku to, które ma większą energię, dominuje nad słabszym, co polega między innymi na tym, że przekazuje uczucia, właściwości duchowo-intelektualne i witalność osobom mającym słabszą aureolę. Takie połączenie może wyjaśniać wiele rodzajów zjawisk i ułatwia zrozumienie między innymi poczucia sympatii, zakochania się itp. W takich przypadkach ma się do czynienia z promieniowaniem pozytywnym. Jednakże w przypadku promieniowania negatywnego sytuacja jest całkiem odwrotna. Oscylujące idee, myśli, pragnienia wypromieniowywane z aureoli człowieka, unoszone na fali burzliwych oscylacji aureoli, rozpierzchają się we wszystkich kierunkach.

Wibracje identycznych myśli i pragnień wzmacniają się wzajemnie, podczas gdy wibracje będące wobec siebie w opozycji mogą się redukować lub wprowadzać zaburzenia. Wyjaśnia to powstawanie wielu widocznych na co dzień zjawisk takich jak oddźwięk czy życzliwe lub nieżyczliwe przyjmowanie zalotów miłosnych. Dla „uruchomienia" promieniowania nie jest wcale konieczne użycie siły woli. Do realizacji dowolnego celu wystarczy sama siła zawarta w aureoli. Oczywiście, jeżeli promieniowanie to jest słabe, wówczas osiągnięcie danego celu czy uzyskanie określonego rezultatu nie jest możliwe. Aby wykorzystać tę metodę do wywarcia wpływu, oddziaływania na kogoś za pośrednictwem promieniowania, potrzebny jest nam dodatkowo przedmiot pośredniczący. Może to być jakaś część ubrania lub rzeczy osoby, na którą chcemy oddziaływać, jej chusteczka, fotografia, włos, itp..

Wróżby online! Horoskop, astrologia, sennik, przepowiednie!!

Jasnowidz Ewa