Czy istnieją Księgi Zaklęć?

Czy istnieją Księgi Zaklęć?

W niemal każdym opisie magii przywołującej wielką moc ważną rolę odgrywa Księga Zaklęć.

Już na początku muszę powiedzieć, że jeśli ktoś sądzi, że biorąc do ręki Księgę Zaklęć i czytając ją jednorazowo, będzie mógł przyzywać istoty i nad nimi panować, to się myli. Można czasem natrafić na próby wyjaśnienia znaczenia poszczególnych fragmentów Księgi Zaklęć, ale niestety, pojawiają się one z błędami. Wtajemniczeni śmieją się z wielu mistyfikacji i żałują tych, którzy mamieni mylnymi domysłami nie potrafią oprzeć się pokusie łatwego sukcesu. O magii zaklęć pisze się mętnie, aby prawdziwa tajemnica nie została wyjaśniona. W ten sposób próbowano uniknąć dostania się Księgi w niepowołane ręce.

Przede wszystkim Księgi Zaklęć nie wolno brać dosłownie. Nazwa - Księga Zaklęć - z jednej strony służy temu, aby zebrać i ukryć w sobie mnóstwo wątków myślowych, z drugiej strony zaś proste wyrażenia – słowa, nazwy - wzmacniają maga i wywołują w nim ekstatyczny stan świadomości, dzięki któremu może oddziaływać na rzeczywistość. Zazwyczaj sukcesy, jakie odnosi nieprzygotowany, początkujący, są tylko halucynacjami, fantomami. Pojedyncze zdarzenia są tak fikcyjne, że osoby nie mające rozwiniętego zmysłu astralnego nie potrafi ich kontrolować i odróżniać.

Ten rodzaj magii nie jest terenem doświadczalnym, ale schematem procesu pracy, gdzie dojrzały człowiek potrafi operować rozwiniętymi siłami, które otrzymuje do dyspozycji. Księga Zaklęć, którą mylnie nazywają Księgą Duchów, jest prawdziwym zapisem magii rytualnej. Zawiera ona opisy przebiegu pracy, naukowo dedukowanego punkt po punkcie, aż do osiągnięcia celu. Magia od dawien dawna była własnością tylko klas wyższych, władców, królów, kapłanów. Aby prawdy, pomysły, rady duchowe nigdy nie wyszły na światło dzienne, ludzie wymyślali przeróżne słowa ukryte - tak zwane zaklęcia - aby zawartość znaczeniowa była dostępna tylko dla wtajemniczonych.

Rozwiązania-klucze mogły być przekazywane dalej jedynie ustnie, dlatego wtajemniczony tuż przed śmiercią przekazywał je wybranemu następcy. W wyniku tego pozostała do dnia dzisiejszego wiedza ukryta, która jest nadal wykorzystywana w kręgach mistycznych i okultystycznych. I w ten sposób tajemne sprawy okultystycznej tradycji nigdy nie będą utracone. I tylko niewielu pozna ich prawdziwą treść. Tutaj należy zaznaczyć, że w zamierzchłych czasach po to używano najbardziej niedorzecznych słów jako zaklęć, gdyż daną istotę właśnie dzięki nim można było przywołać. Księga Zaklęć jest normalnym protokółem, do którego wpisuje się pełny przebieg prac prawdziwego maga oraz poszczególne operacje, od początku do końca. Jeżeli wtajemniczony nie jest pewien, czy księga nie trafi do niepowołanych rąk, każdy punkt zaopatruje w hasło. Dlatego wiedza tajemna jest tak hermetyczna i niedostępna przeciętnym ludziom.

Wróżka czeka na Ciebie!! Tarot, runy, horoskop, sennik!!

Wróżka