Huna - uczy jak zachować harmonię w życi…

Huna - uczy jak zachować harmonię w życiu

Ciekawe twierdzenia, które mogą inspirować do własnych przemyśleń. Czy huna uczy filozofii życia? Czy dzięki niej łatwiej jest żyć, rozumieć i kochać?

Wróżki posiadają dostęp do tajemnej wiedzy, dzięki swojej wyjątkowej wrażliwości. Dar ten pozwala na pomoc innym osobom, które stają przed rozmaitymi dylematami. Na wiele z tych dylematów odpowiedzieć może Huna. Wyjątkowa wiedza, która skupia się wokół duchowości człowieka i pozwala osiągać rzeczy na pozór niemożliwe. To wręcz nauka, która oscyluje wokół uniwersalnych zasad życia. Czym jest dokładniej i dlaczego warto się z nią zapoznać?

Wróżki specjalizujące się w Hunie podpowiadają czym jest ta wyjątkowa wiedza

Huna jest to filozofia wywodząca się Hawajów. Z tymi magicznymi praktykami spotkał się na Hawajach Max Freedom Long. Zainteresował się tym tak bardzo, że poświęcił wiele lat życia na dokładne zgłębianie tej wiedzy. W hunie upatruje się podstaw wszelkich religii na świecie. Opisuje ona doskonale prawa rządzące światem, kosmosem i życiem człowieka. Jedną z "dziedzin" huny, na której skupiają się wróżki jest ta oscylująca wokół psychologii człowieka. Wg niej człowiek składa się z ku (czyli serca, ciała i podświadomości), lono (czyl umysłu lub świadomości) i kane (ducha lub Nadświadomości). Zadaniem Huny jest osiągnięcie doskonałej harmonii pomiędzy nimi wszystkimi. W hawajskim języku Huna uznacza "tajemnicę". Nic więc dziwnego, że jest ona tak istotna, dla wróżek, których zadaniem jest pomoc ludziom zagubionym i poszukującym odpowiedzi na tajemnice swojego życia.

7 zasad Huny

Huna składa się z 7 zasad, dzięki którym człowiek może osiągnąć pełną harmonię. Każda z zasad odnosi się do aspektów, które często błędnie postrzegamy. Zasada pierwsza na przykład mówi, że świat jest taki, jak myślisz. Oznacza to, że to my sami przede wszystkim kreujemy swoje życie i to nasze wybory, determinują nasze dalsze losy. Osoby z negatywnym nastawieniem kreują swój świat, jako pełen wątpliwości i smutku. Zmiana tego nie jest prosta, ale możliwa. Pomoc uzyskać można np. u wróżki na telefon. Współcześnie, dzięki dostępowi do Internetu możemy też skorzystać z nowoczesnych form, takich jak wróżenie online u specjalistów Huny.

Skorzystanie z pomocy wróżki na telefon, specjalizującej się w zasadach Huny, pozwoli Ci lepiej poznać reguły świata i rzeczywistości wg tej filozofii, a także dobrać indywidualne rozwiązania. Nic Cię nie ogranicza - co jest zgodne z drugą zasadą Huny, mówiącej, że nie ma ograniczeń, ponieważ wszystkie, które spotykamy w swoim życiu, są jedynie wytworem naszego umysłu. Strachem, obawami, a czasami lenistwem. Bywa też tak, że wychowanie, bądź przeżycia z przeszłości utrudniają nam pokonanie słabości. W takim przypadku również pomocna okazać się może pomoc wróżki na telefon, czy też skorzystanie z dobrodziejstwa techniki, jakim jest wróżenie online przez wybranego specjalistę.

Zasady huny - podsumowanie

Pozostałe zasady, jakimi kieruje się filozofia Huny, to: zasada trzecia mówiąca o tym, że energia skupia się tam, gdzie skupiona jest uwaga - oznacza to, że jeśli dostatecznie skupimy uwagę na celu do spełnienia, to z pewnością go osiągniemy. Czwarta zasada uzupełnia wszystkie poprzednie, wskazując, że to TERAZ jest chwilą mocy. Nie należy odkładać działań na później. Piąta zasada skupia się wokół mocy miłości, charakterystycznej dla kultury hawajskiej. Wg niej kochać, oznacza być szczęśliwym. Co również jest zgodne z szóstą zasadą, mówiącą o tym, że źródłem szczęścia jesteśmy my sami i to w nas tkwi odpowiednia moc. Siódma zasada jest dopełnieniem wszystkich pozostałych, mówiąc o tym, że skuteczność jest miarą prawdy.

W praktyce oznacza to, że mimo pozornej łatwości wszystkich tych zasad, ich rzeczywiste zgłębienie może trwać nawet lata. Dlatego najlepszą radę można uzyskać u wróżki  specjalizującej się w tej wyjątkowej filozofii. Do dyspozucji mamy także wróżenie online, które może nas nakierować na dobre tory i pomóc zrozumieć sytuację, w jakiej się znaleźliśmy.