Jak posługiwać się prawdziwą Magią?

Jak posługiwać się prawdziwą Magią?

Magia dociera do najgłębszej istoty rzeczy i zjawisk. Z ukrytego, tajnego serca Ziemi wydobywa na powierzchnię i odkrywa przed nami cudowne tajemnice Wszechświata, wystarczy tylko, byśmy nią pokierowali.

Magia istnieje, już dwadzieścia pięć tysięcy lat temu powstała w erze paleolitu razem z ludzkością. Powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że my ludzie jesteśmy czymś więcej niż tylko kupą kości obleczonych w ciało. Magia jest procesem, podczas którego udaje nam się wyjść poza nasze ludzkie ograniczenia po to, by odkryć ukrytą w nas wszystkich siłę, która może dać początek procesowi transformacji naszego życia. To właśnie MAGIA, tajemnica życia tworzy ten cud. Ten punkt wyjścia oznacza, że musimy nauczyć się manipulować energiami płynącymi z naszej podświadomości. Nie mam tu na myśli panoramy wszystkich energii, lecz dotarcie do innych zasobów i energii Wszechświata. Aby z nich korzystać, konieczna jest pewna wrażliwość, a instrumentem, który pomoże nam w dotarciu do niej, jest wyobraźnia. To, co sobie wyobrażamy, istnieje i funkcjonuje na jakimś poziomie i w jakiejś formie. Wyobraźnia sprawia, że w naszych mózgach powstają obrazy.

Nasza prawa półkula reprezentuje intuicję, możliwość doświadczania świata wewnętrznego. Jedną z jej najwspanialszych zdolności stanowi właśnie wyobraźnia. Za pomocą „oczu duszy" możemy wywoływać obrazy, symbole i kształty. Aby odnieść sukces, powinniśmy rozszerzyć świadomość i utrzymywać ją cały czas pod kontrolą. Kontrolowana wizualizacja, fantazja i medytacja to twórcze umiejętności, których można się nauczyć. Wszyscy mogą je posiąść i zrobić z nich dobry użytek. Jest zrozumiałe, że różni ludzie będą się ich uczyli w różnym tempie i w różny sposób. Niektórzy będą w stanie zrobić to szybko, inni trochę wolniej. Tak jak w przypadku wszelkiej umiejętności wyuczonej, opanowanie magii wymaga również praktyki, a przede wszystkim wytrwałości.

Im bardziej przyłożycie się do ćwiczeń, tym więcej będziecie mieć energii i siły do odprawiania czarów. Nie będę się tu zajmować magią seksualną. Wiadomo, że jej stosowanie, tak samo jak orgazm, wyzwala bardzo korzystne energie. Jednocześnie ma się wówczas do czynienia z innym poziomem świadomości i jej pogłębianiem. To bardzo dobre i korzystne zjawisko należy ukierunkować na osiągnięcie odpowiedniego celu. Warto powiedzieć, że i magia seksualna też wymaga ścisłego przestrzegania rytuału. Magia jest uosobieniem siły, która obejmuje ,,WIELKĄ CAŁOŚĆ", a w każdym razie nasz Układ Słoneczny, w którego łonie zresztą częściowo powstaje, ma również udział w wywoływaniu wielu tajemniczo wyglądających zjawisk.

W rytualnych ceremoniach powinniśmy oczywiście dążyć do personifikacji i realizacji tego, co jest dobre, a więc cnoty i ideału. W naszym świecie głównym źródłem pozytywnych prądów i dobrych sił jest Słońce, natomiast Ziemia kryje w sobie złe i negatywne siły. W tym cudownym przepływie sił uczestniczą także inne planety. Do pozytywnych ciał niebieskich zaliczane są Słońce, Merkury, Wenus i Mars. Z kolei do negatywnych należą Ziemia, Księżyc i planety bardziej oddalone, czyli Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Każda planeta dysponuje pewnym fluidem, pozytywnym bądź negatywnym, charakterystycznym tylko dla niej i mającym określone własności i siłę przyciągania. Z tego powodu planety oddziaływają na siebie wzajemnie, co przynosi różne, ale bez wątpienia realne, istniejące naprawdę skutki.

Wróżba dla Ciebie! Tarot, runy, sennik, horoskop, magia! 

Wróżka Ewa