Jasnowidzenie a wolna wola

Jasnowidzenie a wolna wola

Znamy prawa rządzące fizycznym życiem. Jeżeli więc ktoś pozna duchowe prawa życia, to na ich podstawie będzie mógł w podobny sposób powiedzieć, co musi zdarzyć się w przyszłości.

Czy można przewidzieć przyszłość?

Zazwyczaj jednak dręczy ludzi pewien problem. Niejednemu wydaje się, że możliwość przewidzenia tego, co się wydarzy, zaprzecza wolności, zaprzecza wolnej woli człowieka. Jest to błędne odczucie. Jeżeli zmieszamy w pewnych określonych warunkach siarkę, tlen i wodór, powstanie kwas siarkowy jako nieodzowny wynik tego, co zrobiliśmy mieszając ze sobą te substancje. To jednak, czy je zmieszamy, zależy od naszej woli i podobnie jest z przebiegiem duchowego rozwoju człowieka. To, co się stanie, jest wolnym czynem człowieka. Im wyżej będzie stał w rozwoju, tym bardziej będzie wolny. I nie należy sądzić, że już teraz z góry jest przesądzone, co człowiek uczyni w przyszłości, ponieważ można to przewidywać. Większość ludzi nie rozumie prawidłowo tych zagadnień, które rzeczywiście należą do najtrudniejszych. Od niepamiętnych czasów filozofowie usiłowali rozwiązać dylemat ludzkiej wolności i określonej prawidłowości zjawisk, umożliwiającej przewidywanie.

Prawie wszystko, co na ten temat zostało napisane, jest w najwyższym stopniu niewystarczające, gdyż mało kto rozróżnia, że co innego jest przewidywać, a co innego z góry zakreślić i postanowić. Z przewidywaniem przyszłości jest podobnie, jak ze spoglądaniem na jakiś oddalony od nas punkt w przestrzeni. Jeżeli patrzymy na drugą stronę ulicy i widzimy, że jeden człowiek podaje drugiemu dziesięć groszy, to czy my wywołaliśmy tę czynność? Czy fakt, że ją widzimy, ma cokolwiek wspólnego z jej przyczyną? Nie. My tylko z daleka widzimy, że czynność ta zachodzi, lecz nie wywieramy przez to żadnego wpływu na jej przebieg. Stosunki w czasie podobne są w pewnej mierze do tych, jakie zachodzą w przestrzeni, tylko ludziom trudno to pojąć. Przypuśćmy, że ktoś wciela się znowu po tysiącach lat. Jego czyny wynikną wtedy z jego własnej wolnej woli - zupełnie tak samo, jak w przykładzie z dziesięcioma groszami.

Jasnowidzący może widzieć to, co dzieje się w dalekiej przestrzeni czasu i ten przyszły czyn człowieka tak samo niezależny będzie od chwili obecnej, jak gest podania monety drugiemu człowiekowi nie zależy od oddalonego w przestrzeni punktu, z którego ktoś obserwuje tych ludzi. Często się mówi: "Jeżeli można przewidzieć, że coś się stanie, to właściwie takie wydarzenie musi już być z góry postanowione". Jest to mylenie przyszłości z teraźniejszością. Nie byłoby żadnego przewidywania przyszłości, gdyby wszystko już było z góry ustalone; nie przewiduje się przecież czegoś, co już jest, ale coś, co się dopiero stanie. Trzeba starać się z całą ścisłością zrozumieć pojęcie "wglądu w przyszłość". Trzeba pogłębiać je cierpliwym wielokrotnym medytowaniem, bo tylko wtedy będziemy w stanie dojść do właściwego zrozumienia.

Tarot, runy, wróżka, horoskop! 

Wróżka Enid