Dlaczego warto być optymistą

Dlaczego warto być optymistą

Tak często stajemy się ofiarami przekonania, że wydarzenia rządzą naszym życiem, że środowisko ukształtowało naszą obecną postać. Nigdy nie istniało większe kłamstwo.

Nasze życie kształtują nie wydarzenia, ale nasze własne przekonania na temat znaczenia tych wydarzeń. Tak więc, nie otoczenie, czy środowisko, nie wydarzenia w naszym życiu, ale znaczenie, jakie im nadajemy, nasza interpretacja wydarzeń decyduje, kim jesteśmy dziś i kim staniemy się jutro. Przekonania właśnie sprawiają tę cudowną różnicę między życiem radosnym i szczęśliwym, a życiem smutnym i zgorzkniałym. Czemu służą przekonania? Są one jakby przewodnikiem, który mówi nam, co prowadzi do cierpienia, a co do przyjemności. Ilekroć coś zdarza się w twoim życiu, twój umysł zadaje dwa pytania:

1. Czy będzie to oznaczać cierpienie, czy przyjemność?
2. Co muszę teraz zrobić, aby uniknąć cierpienia i zyskać przyjemność?

Odpowiedzi na te pytania oparte są na tym, w co wierzymy, na naszych przekonaniach, a nasze przekonania biorą się z uogólnień płynących z tego, co dotychczas nauczyliśmy się uznawać za źródło cierpienia, albo źródło przyjemności. Uogólnienia te kierują wszystkimi naszymi działaniami, a zatem decydują o kierunku i poziomie naszego życia. Jeśli uwierzysz, że to przekonanie jest prawdziwe, może ono się stać samospełniającą przepowiednią. Będziesz sobie powtarzać: „po co mam próbować, skoro i tak mi się nie powiedzie?"

Być może podjąłeś kilka niewłaściwych decyzji w interesach, albo w kontaktach z innymi i doszedłeś potem do wniosku, że oznacza to, iż zawsze już będziesz „sabotował" sam siebie. A może jako uczeń nie uczyłeś się tak szybko, jak według ciebie uczyły się inne dzieci, i zamiast po prostu dojść do wniosku, że masz inny sposób uczenia się, uznałeś siebie za niezdolnego. Siła przekonań może budować, ale może też i niszczyć. Istoty ludzkie mają przerażającą umiejętność nadawania dowolnemu doświadczeniu życiowemu znaczenia, które je całkowicie obezwładnia, albo dosłownie ratuje im życie.

Optymistom zawsze udaje się opanować pożądaną umiejętność, podczas gdy pesymiści ponoszą porażkę. Dlaczego? Optymista to człowiek, który mimo braku odniesień dotyczących sukcesu, a nawet braku odniesień dotyczących klęski, nie konstruuje przekonań typu: „poniosłem klęskę", albo: „to nie może mi się udać." Wypracowuje on natomiast w sobie odniesienia pełne wiary w siebie, wykorzystuje wyobraźnię, aby zobaczyć jej oczami samego siebie odnoszącego sukces po kolejnej próbie. Właśnie ta specjalna umiejętność koncentrowania się w taki sposób na własnym sukcesie pozwala optymistom próbować tak długo, aż wreszcie znajdą sposób wspięcia się na sam szczyt. Optymista działa, opierając się na przekonaniach takich jak: „przeszłość nierówna jest przyszłości."

Musimy pamiętać, że sposób w jaki radzimy sobie z przeciwnościami i niepowodzeniami, kształtuje nasze życie bardziej niż cokolwiek innego. Pierwszym krokiem prowadzącym do wypracowania jakiejkolwiek zmiany jest podjęcie decyzji, czego naprawdę chcesz, wyznaczenie kierunku, w którym masz się poruszać. Im dokładniej określisz, czego chcesz, tym jaśniejsza stanie się dla Ciebie sytuacja, i tym więcej sił będziesz w stanie zebrać, by swój cel osiągnąć jak najszybciej.