Rytuały miłosne

Rytuały miłosne

Autor: dobra wróżka krystyna / Ilość odpowiedzi: 1 / Kategoria: Rytuały magiczne

 • Rytuały miłosne stosujemy do przywołania do swego życia miłości, nie do zmuszenia jakiejkolwiek osoby wbrew jej woli do kochania nas.

  Jednak jak ważna jest miłość w naszym życiu niech zobrazuje poniższy cytat.

  Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
  a miłości bym nie miał,
  stałbym się jak miedź brzęcząca
  albo cymbał brzmiący.
  Gdybym też miał dar prorokowania
  i znał wszystkie tajemnice,
  i posiadał wszelką wiedzę,
  i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
  a miłości bym nie miał,
  byłbym niczym.
  I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
  a ciało wystawił na spalenie,
  lecz miłości bym nie miał,
  nic bym nie zyskał.
  Miłość cierpliwa jest,
  łaskawa jest.
  Miłość nie zazdrości,
  nie szuka poklasku,
  nie unosi się pychą;
  nie dopuszcza się bezwstydu,
  nie szuka swego,
  nie unosi się gniewem,
  nie pamięta złego;
  nie cieszy się z niesprawiedliwości,
  lecz współweseli się z prawdą.
  Wszystko znosi,
  wszystkiemu wierzy,
  we wszystkim pokłada nadzieję,
  wszystko przetrzyma.
  (fragment 1 Listu do Koryntian św. Pawła "Hymn o miłości")


Dodaj własny komentarz

Odpowiedz w ramach tematu