Obowiązek Informacyjny RODO

Obowiązek Informacyjny RODO

Dla klienta   Dla konsulanta

 

 

Dla klienta


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Astroom Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11 70-470 Szczecin, KRS 00000535818 NIP 8513180649 REGON 360340843, zwane dalej Astroom


Kontakt

Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: info@niemartwsie.pl


Źródło danych osobowych

Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa. Przekazaliście je nam Państwo w momencie rejestracji konta na portalu, lub zapisania się do newslettera.

Dlaczego i na jakiej podstawie Astroom przetwarza dane osobowe.

Realizacja umowy.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ w innym wypadku, nie moglibyśmy umożliwić Państwu świadczenia usługi doradztwa, tym samym nie wywiązalibyśmy się z zawartej z Państwem umowy.

Posiadane przez Astroom dane osobowe pozwalają m.in. na:

• umożliwienie dostępu do świadczonych usług na niemartwsie.pl
• rejestracji konta
• obsługi procesu rejestracji, logowania do konta klienta,
• korzystania z usług doradczych, oraz serwisu,
• obsługę reklamacji, w przypadku, gdy są Państwo niezadowoleni z otrzymanych usług

Prawnie uzasadniony interes.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w prawnie uzasadnionym interesie Astroom, przez co należy rozumieć m.in.:
• zapewnienie rozliczności oraz dla celów archiwalnych;
• kontaktowania się w sprawie funkcjonalności serwisu;
• prowadzenie statystyk;
• obsługa zapytań i próśb przekazywanych do Astroom
• marketingu produktów i usług Astroom, w tym wysyłania wiaodmości e-mail z horoskopami.
• prowadzenie badań i analiz platformy sklepu internetowego;,
• ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony ,
• wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

Zgoda
• wysyłkę newslettera
• zgody na cookies
• wysyłanie informacji handlowej.
• zgoda telekomunikacyjna z 172 prawa telekomunikacyjnego.

Zgoda jest dobrowolna. Mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody, przed jej cofnięcie.

Astroom przetwarza Państwa dane również ze względu na obowiązki podatkowe i rachunkowe, wymagane przez prawo.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie niektórych danych osobowych ( login, e-mail, telefon) jest/było niezbędne dla realizacji zawartej z Astroom umowy tj. założenia konta celem możliwości korzystania z usług doradców. Bez tych danych nie możemy Państwa świadczyć usług. W pozostałych przypadkach podanie innych danych jest całkowicie dobrowolne

Komu dane są udostępniane?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z których usług Astroom korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniem usług na Państwa rzecz, w związku z powyższym może się zdarzyć, że podmioty będą miały dostęp do Państwa danych, np. osobom świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie modernizacji serwisu, podmiotom świadczącym na rzecz Astrom usługi hostingowe, przechowywania danych na serwerze. Podmiotom, z którym współpracuje w zakresie usług wysyłania sms.
Dane te mogą być również przekazywane podmiotom zależnym od Państwa w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Astroom korzysta z usług Google, w związku czym dane mogą być przekazywane do USA, jednakże przystąpił on do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Atroom korzysta z narzędzi SalesMenago w celach statystycznych, analitycznych, profilowania, z wykorzystaniem plików cookies oraz innych kodów śledzących, w związku czym informajcę, w tym dane osobowe mogą być również przekazywane do tych podmiotów.
Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom.

W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.


Sprzeciw

Przysługuję Państwu prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
• gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli albo
• gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania oraz przeniesienie danych, oraz wniesienie skargi

Poniżej wskazano Państwa uprawnienia, względem Administratora :
a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,, opisany wyżej.
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została uprzednio wyrażona
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, którym jest organu nadzoru tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak długo dane są przechowywane? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, w szczególności:
• dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w związku z wykonywaniem umowy
• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustom
• statystycznym, archiwizacyjnym, rozliczalności
- jednakże maksymalnie przez okres 5 lat od końca roku, w którym usunięto konto.
Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
Przetwarzanie danych dla celów marketingu następuję przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej lub a także gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, do momentu uwzględnienia sprzeciwu, który jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.


Profilowanie

Strona wykorzystuje pliki cookies, tj, niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, które mogą być odczytane przez system informatyczny lub system informatyczny podmiotów trzecich. ( więcej w Polityce prywatności)
Korzysta również z innych technologi z wykorzystaniem kodów śledzących np. SalesMenago, które są w pełni dostosowane do wymogów RODO.

 

 

Dla konsultanta

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Astroom Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 11 70-470 Szczecin, KRS 00000535818 NIP 8513180649 REGON 360340843, zwane dalej Astroom

Kontakt

Chcąc uzyskać informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapraszamy do kontaktu pod adresem: info@niemartwsie.pl

Źródło danych osobowych

Dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa. Przekazaliście je nam Państwo w momencie zawarcia umowy w zakresie świadczenia usług na portalu niemartwsie.pl,

Dlaczego i na jakiej podstawie Astroom przetwarza dane osobowe.

Realizacja umowy.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ w innym wypadku, nie moglibyśmy umożliwić Państwu świadczenia usługi na naszym portalu, tym samym nie wywiązalibyśmy się z zawartej z Państwem umowy,.

Posiadane przez Astroom dane osobowe pozwalają m.in. na:

• umożliwienie dostępu świadczenia usług na niemartwsie.pl
• rejestracji konta doradcy,
• obsługi procesu rejestracji, logowania do konta klienta,
• dokonania rozliczeń za usługi
• obsługę reklamacji i wyjaśnienia spornych kwestii.


Prawnie uzasadniony interes.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w prawnie uzasadnionym interesie Astroom, przez co należy rozumieć m.in.:
• zapewnienie rozliczności oraz dla celów archiwalnych;
• kontaktowania się w sprawie funkcjonalności serwisu;
• prowadzenie statystyk;
• obsługa zapytań i próśb przekazywanych do Astroom
• marketingu produktów i usług Astroom,
• prowadzenie badań i analiz platformy sklepu internetowego;,
• ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony ,
• wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

Astroom przetwarza Państwa dane również ze względu na obowiązki podatkowe i rachunkowe, wymagane przez prawo.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest/było niezbędne dla realizacji zawartej z Astroom umowy świadczenia usług doradczych na portalu niemartwsie.pl Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

Komu dane są udostępniane?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z których usług Astroom korzysta przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniem usług na Państwa rzecz, w związku z powyższym może się zdarzyć, że podmioty będą miały dostęp do Państwa danych, np. osobom świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie modernizacji serwisu, podmiotom świadczącym na rzecz Astrom usługi hostingowe, przechowywania danych na serwerze. Podmiotom, z którym współpracuje w zakresie usług fakurowych oraz księgowych.
Dane te mogą być również przekazywane podmiotom zależnym od Państwa w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Astroom korzysta z usług Google, w celach statystycznych w związku czym dane mogą być przekazywane do USA, jednakże przystąpił on do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Astroom korzysta z narzędzi SalesMenago w celach statystycznych, analitycznych, z wykorzystaniem plików cookies oraz innych kodów śledzących, w związku czym dane osobowe mogą być również przekazywane do tych podmiotów.
Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom.
W pozostałym zakresie Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Sprzeciw

Przysługuję Państwu prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych
• gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli albo
• gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania oraz przeniesienie danych, oraz wniesienie skargi

Poniżej wskazano Państwa uprawnienia, względem Administratora :
a) prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,, opisany wyżej.
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli taka zgoda została uprzednio wyrażona
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, którym jest organu nadzoru tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Jak długo dane są przechowywane? 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, w szczególności:
• dochodzenia roszczeń lub obrony swych praw w związku z wykonywaniem umowy
• wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych,
• zapobiegania nadużyciom i oszustom
• statystycznym, archiwizacyjnym, rozliczalności
- jednakże maksymalnie przez okres 5 lat od końca roku, w którym usunięto konto.
Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
Przetwarzanie danych dla celów marketingu następuję przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej lub a także gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, do momentu uwzględnienia sprzeciwu, który jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu a które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać dla Państwa inne podobne doniosłe skutki.